Δημοσιεύσεις (Ενδεικτικά)

Δημοσιεύσεις

 

Διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτέs

 

Monmaur, P. & Karapetsas, A.V. (1979).  EEG de veille et EEG de sommeil paradoxal chez le Rat : differentiation pharmacologique et physiologique. JournaldePhysiologie, 75(7), 61-62.

 

Monmaur, P.  &  Karapetsas, A.V. (1980). Rythme theta hippocampique de veille et rythme theta hippocampique du sommeil paradoxal chez le rat: etude comparative. Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences. Série D, Sciences naturelles, 290(3), 259.

 

Karapetsas, A.V.  & Kantas, A & Hantzi, A. (1990). Visual – motor organization and memory in the child: A neuro-psychological approach. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 12(3),409.

 

Karapetsas, A.V.  & Kantas, A. (1991). Visuomotor organization in the child: A neuropsychological approach. Perceptual and motor skills, 72(1), 211-217.

 

Karapetsas, A.V. & Kantas, A. (1992). Visuomotor organization of left-handed children-A neuropsychological approach.  Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 14(3),391.

 

Karapetsas, A.V. & Vlachos, F. (1992). Visuomotor organization in the left-handed child-a neuropsychological approach. Perceptual and motor skills, 75(3), 699-705.

 

Vlachos, F. M., & Karapetsas, A. V. (1994). Visuomotor organization in the right-handed and the left-handed child: a comparative neuropsychological approach. Applied Neuropsychology, 1(1-2), 33-37.

 

Vlachos, F. M.  & Karapetsas, A. V. (1996). Visual—motor organization and memory in the right-handed and the left-handed child: A comparative neuropsychological approach. Child Neuropsychology, 2(3), 204-212.

 

Karapetsas, A. V.  &   Vlachos, F. M. (1997). Sex and handedness in development of visuomotor skills.  Perceptual and motor skills, 85(1), 131-140.

 

Karapetsas, A.V. & Andreou, G. (1999). Cognitive development of fluent and nonfluent bilingual speakers assessed with tachistoscopic techniques. Psychological reports, 84(2), 697-700.

 

Vlachos, F. M. & Karapetsas, A. V. (1999). A developmental study of handedness in Down syndrome pupils. Perceptual and motor skills, 88(2), 427-428.

 

Andreou, G., Karapetsas, A.V., Gourgoulianis, K. I., & Molyvdas, P. A. (2000). Left-handedness and inheritance of bronchial asthma. Perceptual and motor skills, 90(2), 371-372.

 

Karapetsas,A.V. Andreou, G., (2001).Visual Field Asymmetries for Rhyme and Semantic Tasks in Fluent and non-Fluent Bilinguals. Brain and Language, 78, 53-61.

 

Karapetsas,A.V. Andreou, G.,  (2001).Hemispheric asymmetries of visual ERPs in left-handed bilinguals. Cognitive brain research, 12, 333-335.

 

Andreou, G., Galanopoulou, C., Gourgoulianis, K., Karapetsas, A.V., & Molyvdas, P. (2002). Cognitive status in Down syndrome individuals with sleep disordered breathing deficits (SDB). Brain and cognition, 50(1), 145-149.

 

Andreou, G., Krommydas, G., Gourgoulianis, K. I., Karapetsas, A.V. & Molyvdas, P. A. (2002). Handedness, asthma and allergic disorders: is there an association?. Psychology, health & medicine, 7(1), 53-60.

 

Andreou, G. & Karapetsas, A.V. (2002). Accuracy and speed of processing verbal stimuli among subjects with low and high ability in mathematics. Educational Psychology, 22(5), 613-619.

 

Vlachos, F. & Karapetsas, A.V. (2003). Visual memory deficit in children with dysgraphia. Perceptual and motor skills, 97(3), 1281-1288.

 

Vlachos, F., Gaillard, F., Vaitsis, K. & Karapetsas, A.V. (2003). Developemental risk: evidence from large non right-handed samples. Annals of General Psychiatry, 2(1), S67.

 

Andreou, G., Karapetsas, A.V., Agapitou, P. & Gourgoulianis, K. (2003). Verbal intelligence and sleep disorders in children with ADHD. Perceptual and motor skills, 96(3c), 1283-1288.

 

Andreou, G. & Karapetsas, A.V. (2004). Verbal abilities in low and highly proficient bilinguals. Journal of psycholinguistic research, 33(5), 357-364.

 

Andreou, G., Agapitou, P. & Karapetsas, A.V. (2005). Verbal skills in children with ADHD. European Journal of Special Needs Education, 20(2), 231-238.

 

Agapitou, P., & Κarapetsas, A. (2006). Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in preschool age and assessment possibilities. Cahiers de Psychopédagogie Curative et Interculturelle,1,111-118.

Karapetsas, A.V. & Zygouris, N. (2008). Charting the maturation of the prefrontal lobes at school aged children and adolescents, using Event Related Potentials. Annals of General Psychiatry, 7(1), 355.

 

Andreou, G. & Karapetsas, A.V. (2008). Neurolinguistic Differences in Language Processing Between the Sexes. Open Applied Linguistics Journal, 1, 56-58.

 

Andreou, G., Karapetsas, A.V.  & Galantomos, I. (2008). Modern Greek language: acquisition of morphology and syntax by non-native speakers. The Reading Matrix,8(1), 35-42.

 

Papalexopoulos, P., Vavougios, D., Vlachos, F. & Karapetsas, A.V. (2010). The investigation of the effectiveness of the criteria for the construction of a physics text for students with dyslexia: The case of the electric current. Themes in Science and Technology Education, 1(1), 91-106.

 

Karapetsas, A. V. (2011). Neuropsychological approach of depression. Neuroscience Letters, 500, e20.

 

Vlachos, F., Gaillard, F., Vaitsis, K. & Karapetsas, A.V. (2013). Developmental Risk: Evidence from Large Non right-Handed Samples. Child Development Research, Article ID 169509, 10 pages.

 

Karapetsas, A.V., Zygouris, N.C. & Avramidis, E.(2013).Differences in dyslexic students before and after a remediation programme: A clinical neuropsychological and Event Related Potential study, Developmental Neuropsychology, under publication. Monmaur, P., & Karapetsas, A. (1980). Rythme theˆta hippocampique de veille et rythme theˆta hippocampique du sommeil paradoxal chez le rat: etude comparative. CR Acad. Sci.(Paris), 290, 259-262.(7 αναφορες)

Monmaur, P., & Karapetsas, A. (1980). Hippocampus theta rhythms of wakefulness and paradoxical sleep in the rat: a comparative study]. Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences. Série D, Sciences naturelles, 290(3), 259.(9 αναφορε΄ς)

 

 

 

 

 Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με επετηρίδες με κριτές

 

Καραπέτσας, Α.Β. (1984).Ο ρόλος της Οκταπαμίνης στο φαινόμενο της εξαρτημένης συμπεριφοράς στα τρωκτικά. Εγκέφαλος - Αρχεία Νευρολογίας και Ψυχιατρικής,   21(3), 104-112.

 

Καραπέτσας, Α.Β.(1984).Τι είναι Νευρογλωσσολογία. Γλώσσα, 4, 35-48

 

Καραπέτσας, Α.Β.(1985). Η λειτουργική οργάνωση των εγκεφαλικών ημισφαιρίων. Εγκέφαλος, 22(4), 129-138.

 

Καραπέτσας, Α.Β. (1986).Η οργάνωση της γλώσσας. Γλώσσα,12,49-54.

 

Καραπέτσας, Α.Β., Παπαδάτος, Γ. & Ζούμη, Μ.(1986).Νευροψυχολογική Διερεύνηση των αυτιστικών παιδιών με την κλίμακα Luria – Nebraska. Εγκέφαλος , 23(1), 32-37.

 

Καραπέτσας, Α.Β.(1986) Νευροψυχολογική  μελέτη τριών ομάδων αγοριών.Συνάντηση, 10, 29-35.

 

Καραπέτσας, Α.Β.(1986) Νευροψυχολογία του αυτισμού και του συνδρόμου DOWN : Συγκριτική μελέτη .Εγκέφαλος, 23, 55-59.

 

Καραπέτσας, Α.Β.(1986) Νευροψυχολογική  μελέτη τριών ομάδων κοριτσιών. Συνάντηση, 11, 133-138.

 

Καραπέτσας, Α.Β.(1986) Νευροψυχολογική αξιολόγηση παιδιών με σύνδρομο DOWN  με τη διαγνωστική κλίμακα του Luria Nebraska. Eγκέφαλος, 23, 184-188.

 

Καραπέτσας, Α.Β.(1986) Νευροψυχολογική διερεύνηση ενηλίκων με την κλίμακα Luria- Nebraska.Συνάντηση, 9, 3-17.

 

Καραπέτσας Α.Β.(1986). Νευροψυχολογική Διερεύνηση των παιδιών με την   κλίμακα  Luria – Nebraska. Εγκέφαλος, 23(3), 141-143.

 

Καραπέτσας, Α.Β.(1987). Νευροβιολογία του συνδρόμου Down.Eγκέφαλος, 24(3), 144-147.

 

Καραπέτσας, Α.Β.(1987). Η προβληματική οικογένεια, επιδράσεις της στη συμπεριφορά του παιδιού στο σχολείο και θεραπευτική αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Σχολείο  και Ζωή,3,97-110.

 

Καραπέτσας, Α.Β.(1988.) Νευροψυχολογία  της Δυσλεξίας.Γλώσσα,18,35-43.

 

Καραπέτσας, Α.Β. (1999). Διερεύνηση του ρόλου των προμετωπιαίων λοβών στην οργάνωση της αυτορρύθμισης και του αυτοελέγχου της κινητικής πρωτοβουλίας στα παιδιά. Ψυχολογία, 6(1),13-19.

 

Ζαμπεθάνης , Β. & Καραπέτσας Α.(1999). Ποιοτική προσέγγιση των διαφορών κατά φύλο και ηλικία στη λεκτική επίλυση προβλημάτων.   Στο Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα.  Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου.  Αθήνα : Ατραπός. σελ. 174-180.

 

Καραπέτσας, Α.Β. & Μήτσιου, Ρ.(2000). Παιδαγωγική παρέμβαση για την αντιμετώπιση της καθρεπτικής γραφής σε 6χρονους και 7χρονους μαθητές. Παιδαγωγικός λόγος,3,103-117.

 

Καραπέτσας, Α.Β.(2000).Η επιστημονική αλήθεια για την αναπτυξιακή δυσλεξία. Εξέταση του πολύμορφου και πολυεπίπεδου αυτού συνδρόμου.Μακρυνίτσα,22,32-36.

 

Καραπέτσας, Α.Β.(2001).Παιδιά με διαταραχές γραφής. Καθρεπτική γραφή: μελέτη σε 402 μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Παιδαγωγικός λόγος,2.

 

Ανδρέου Γ. & Καραπέτσας Α. (2002) Αντίληψη και κατανόηση του γραπτού λόγου μητρικής  και ξένης γλώσσας, Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (18) 7 – 18.  

Βλάχος, Φ., Καραπέτσας, Α. & Bαϊτσης, K. (2004). Η χρήση των οπτικών  προκλητών   δυναμικών στη διερεύνηση της δυσγραφίας στα  παιδιά. Ψυχολογία, 11, 229-241.

 

Καραπέτσας Α.Β. & Ζυγούρης Ν.Χ. (2007). Η επίδραση της νικοτίνης στις επιδόσεις της μνήμης και στην ηλεκτροφυσιολογική διαμόρφωση του Ρ300.  Ψυχολογία , 14 (2) 127 – 142.

 

Σταύρος Νικολής, Καραπέτσας, Α.B. & Παπανικολάου Ζήσης.(2008). Εκπαιδευτικοί Μαθητών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος ( Δ.Α.Φ.) και επαγγελματική εξουθένωση. Θέματα Ειδικής Αγωγής, 42, 21-30.

 

Καραπέτσας, Α.Β. & Χατζηευφραιμίδου, Δ.Α.(2009). Το σύνδρομο των μη γλωσσικών μαθησιακών δυσκολιών. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών(ειδικό τεύχος αφιέρωμα στη Νευροψυχολογίa), 5-39.

 

Gaillard Fr.& Karapetsas A.V. (2009). BridgingNeuropsychologyandEducation,.Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών  ειδικό τεύχος αφιέρωμα στη Νευροψυχολογία, 229-280.

 

Καραπέτσας Α.Β. & Ζυγούρης, Ν.Χ. (2011).Η Χρήση των Γνωστικών Προκλητών Δυναμικών στην πρόγνωση, διάγνωση και αποκατάσταση παιδιών με δυσλεξία. Εγκέφαλος, 43(3), 118 – 127.

 

Καραπέτσας Α.Β., Λασκαράκη Ειρ.Ροδόπη.Μ. & Ζυγούρης Ν.Χ.(2011). Η επίδραση της μουσικής εκπαίδευσης στη μνημονική λειτουργία παιδιών σχολικής ηλικίας. Βήμα Κοινωνικών Επιστημών, 60(15), 79 – 98.

 

Καραπέτσας, Α.Β. & Ζυγούρης, Ν.Χ. (2011). Η χρήση του Children’s Depression Inventory σε Ελληνικό Πληθυσμό. Περιοδικό Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας, 400 – 401.

 

Καραπέτσας, Α.Β. & Ζυγούρης, Ν.Χ. (2011). Η προσφορά των Γνωστικών Προκλητών Δυναμικών στην Κλινική Νευροψυχολογία. Επιστημονικά ανάλεκτα επετειακός τόμος για τα 20 χρόνια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 87-99.

 

Καραπέτσας, Α.Β., Φώτης, Α.Ι. & Ζυγούρης, Ν.Χ. (2012). Νέοι και εθισμός στο διαδίκτυο: Ερευνητική προσέγγιση συχνότητας του φαινομένου. Εγκέφαλος, 49, 67-72.

 

Καραπέτσας, Α.Β., Φώτης, Α.Ι. (2013). Εθισμός στη διαδικτυακή σεξουαλική δραστηριότητα. Αίτια παρουσίας του φαινομένου και μέθοδοι αντιμετώπισης. Εγκέφαλος, 50, 104-108.

 

Καραπέτσας, Α.Β., Φώτης, Α.Ι. ,Ζυγούρης, Ν.(2014).Εθισμός στο διαδικτυακό παιχνίδι. Αίτια παρουσίας του φαινομένου. Διάγνωση. Μέθοδοι πρόληψης και αντιμετώπισης. Εγκέφαλος, 51, 10-16. 

 

Καραπέτσας, Α.Β., Φώτης, Α.Ι. (2013). Εθισμός στη διαδικτυακή σεξουαλική δραστηριότητα. Αίτια παρουσίας του φαινομένου και μέθοδοι αντιμετώπισης. Εγκέφαλος, 50, 104-108.

 

Καραπέτσας, Α.Β., Φώτης, Α.Ι. ,Ζυγούρης, Ν.(2014).Εθισμός στο διαδικτυακό παιχνίδι. Αίτια παρουσίας του φαινομένου. Διάγνωση. Μέθοδοι πρόληψης και αντιμετώπισης. Εγκέφαλος, 51, 10-16.

 

Καραπέτσας, Α.Β., Λασκαράκη Ε.Ρ.Μ, Ζυγούρης, Ν.Χ. (2014).Αξιολόγηση της  μουσικής ακουστικότητας σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, Μουσικοπαιδαγωγικά, 12, 56-72.

 

Καραπέτσας, Α.Β.,  Ζυγούρης, Ν.Χ. (2015). Μοναξιά. Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα του φαινομένου. Εγκέφαλος, 52, 1-3.  

  

 Καραπέτσας, Α.Β., Φώτης, Α.Ι(2015). Ο διαδικτυακός εθισμός ως καταλυτικός παράγοντας στην διόγκωση του φαινομένου της μοναξιάς των εφήβων. Μέθοδοι πρόληψης και αντιμετώπισης. Εγκέφαλος, 52, 4-9.    

 

Καραπέτσας, Α.Β., Λασκαράκη Ε.Ρ.Μ (2015). Μοναξιά. Ο ρόλος της μουσικής στην αντιμετώπισή  της. Εγκέφαλος, 52, 10-13.

 

       Καραπέτσας, Α.Β. (2015). Ο ρόλος της μουσικής στη διατροφική συμπεριφορά. Εγκέφαλος,52, 59-63.